WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Białej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Teresa Wojciechowska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Gajda

Członek Rady Nadzorczej

Damian Florian

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kwoczek

Członek Rady Nadzorczej

Norbert Latta

Komitet Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu

Członek Komitetu Audytu

Członek Komitetu Audytu

Teresa Wojciechowska

Marcin Kwoczek

Norbert Latta

Zarząd:

Prezes Zarządu

Franciszek Gąsior

Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Olajossy

Członek Zarządu ds. handlowych

Marcin Gąsior