Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Białej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Teresa Wojciechowska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Gajda

Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Rusiecka

Członek Rady Nadzorczej

Damian Florian

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kwoczek

Członek Rady Nadzorczej

Norbert Latta

Komitet Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu            

Członek Komitetu Audytu        

Członek Komitetu Audytu

Teresa Wojciechowska

Marcin Kwoczek

Norbert Latta

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Gąsior

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Katarzyna Olajossy

Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Joanna Kusber

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR