• Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Bank Spółdzielczy w Białej informuje, że dane znajdujące się na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te zostały podane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Spółdzielczy w Białej oświadcza, że dokłada wszelkich starań zmierzających do zapewnienia aktualności, kompletności i dokładności danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego. Jednakże Bank Spółdzielczy w Białej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność tych danych. Bank Spółdzielczy w Białej nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania lub oparcia się na tych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz z tytułu używania niniejszego serwisu internetowego ponosi jego użytkownik

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Białej.

Bank Spółdzielczy w Białej nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Bank Spółdzielczy w Białej, a jakiekolwiek kopiowania lub modyfikowanie w całości lub w części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Białej.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR