Rachunki

1.Rachunki oszczędnościowe a’vista

   Rachunki przeznaczone są  dla osób fizycznych. Zgromadzone środki płatne są na każde żądanie.
  Umożliwiają  Posiadaczom:

 • gromadzenie i przechowywanie środków,
 • przeprowadzanie rozliczeń zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej .

 2.Rachunek ROR ( Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy)

Rachunek ROR potocznie nazywany przez klientów kontem osobistym, jest uniwersalnym rachunkiem, dla osób fizycznych na który mogą wpływać przelewy z zakładów pracy, z ZUS, przelewy z innych banków, przelewy zagraniczne. Klient może także sam wpłacać gotówkę na swoje konto.

Posiadaczom rachunku ROR Bank Spółdzielczy w Białej  oferuje:

 •  kartę płatniczą Visa Classic debetową,  
 • eBankNet, 
 • SMS,
 • kredyt odnawialny w ROR.

Co zyskujesz posiadając ROR? 

 • oszczędność czasu – Posiadając rachunek w Naszym Banku możesz zapomnieć o terminach płatności Swoich Rachunków, wystarczy ze do Nas Wstąpisz i założysz zlecenie stałe. Od tego momentu to My będziemy pamiętać o Twoich płatnościach!!! Nie lubisz kolejek ? Na to też mamy sposób – eBanknet, SMS , Bankofon. 
 •  łatwy dostęp do konta - możesz kontrolować swoje konto jak chcesz i kiedy chcesz . Wystarczy, że założysz SMS, bądź eBanknet.
 •  bezpieczeństwo zgromadzonych środków – Nasz bank posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Aby założyć ROR wystarczy:

  Wypełnić informację o kliencie, przedłożyć dokument tożsamości i podpisać umowę. Prawda, że proste?

   3. Rachunek ROR -Konto Student

       ROR Konto Student przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły naukę i studia przed ukończeniem 25 roku życia. Konto otwierane jest na czas trwania nauki w szkołach wyższych, szkołach posiadających  status wyższej uczelni, szkołach  policealnych i szkołach średnich (technikach i liceach).

ROR Konta Student służy do:

 • przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń gospodarczych,
 • zaciągania kredytu odnawialnego,
 • otwierania terminowych lokat oszczędnościowych w ramach ROR -Konta Student,
 • korzystania z kart bankowych,

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  w siedzibie Banku lub telefonicznie   77 4388510.