Misja Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Białej jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku oraz stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR