Rachunki

RACHUNKI BIEŻĄCE  dla Rolników prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą umożliwiają sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i bezpieczne przechowywanie środków.  Posiadacz rachunku rozliczeniowego może w przy jego otwarciu lub w czasie trwania umowy ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rachunki bieżące pomagają w efektywnym prowadzeniu działalności i umożliwiają m.in.:

  • przechowywanie środków pieniężnych w złotych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością,
  • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku,
  • korzystanie z kart płatniczych,
  • korzystanie z usługi homebanking, eBankNet, SMS,
  • korzystanie z innych usług oferowanych przez bank w ramach rachunku zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Banku lub telefonicznie pod numerem 77 4388510.