Reklamacje

Informacja o trybie, zasadach wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, skarg oraz wniosków w Banku Spółdzielczym w Białej.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR