Reklamacje

Informacja o trybie, zasadach wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, skarg oraz wniosków w Banku Spółdzielczym w Białej.