• e-Podpis

  e-Podpis

  Jeden certyfikat - wiele zastosowań!

  Bezpieczny podpis elektroniczny dostępny również w naszym Banku.

  Bank Spółdzielczy w Białej  podpisał umowę z Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. dzięki, której posiada w swojej ofercie kompletne zestawy do składania podpisu elektronicznego. Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym zyskują rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie. Do weryfikacji autentyczności podpisu służą tzw. certyfikaty kwalifikowane.

  Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

  Zapraszamy !

  Przydatne informacje

  Obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych
  • faktury elektroniczne
  • przetargi i aukcje elektroniczne
  • kontakty z administracją publiczną
  • elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  • elektroniczna Legitymacja Studencka
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
  Czy bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym?

  Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym zyskują rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie. Do weryfikacji autentyczności podpisu służą tzw. certyfikaty kwalifikowane

  Dlaczego warto korzystać z podpisu elektronicznego?

  Dokument podpisany elektronicznie jest łatwiejszy w archiwizacji i dystrybucji niż dokument podpisany własnoręcznie. Podpis elektroniczny pozwala też na podpisanie dużej liczby dokumentów w bardzo krótkim czasie. W przypadku dokumentów papierowych ich własnoręczne podpisywanie jest bardzo czasochłonne, a dodatkowo generuje wysokie koszty ich przesyłania i bezpiecznego przechowywania.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR