e-Podpis

Jeden certyfikat - wiele zastosowań!
Bezpieczny podpis elektroniczny dostępny również w naszym  Banku.

Bank Spółdzielczy w Białej  podpisał umowę z Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. dzięki, której posiada w swojej ofercie kompletne zestawy do składania podpisu elektronicznego. Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym zyskują rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie. Do weryfikacji autentyczności podpisu służą tzw. certyfikaty kwalifikowane.
 

Obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  • deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych
  • faktury elektroniczne
  • przetargi i aukcje elektroniczne
  • kontakty z administracją publiczną
  • elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  • elektroniczna Legitymacja Studencka
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego

Czy bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym?

Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym zyskują rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie. Do weryfikacji autentyczności podpisu służą tzw. certyfikaty kwalifikowane

Dlaczego warto korzystać z podpisu elektronicznego?

Dokument podpisany elektronicznie jest łatwiejszy w archiwizacji i dystrybucji niż dokument podpisany własnoręcznie. Podpis elektroniczny pozwala też na podpisanie dużej liczby dokumentów w bardzo krótkim czasie. W przypadku dokumentów papierowych ich własnoręczne podpisywanie jest bardzo czasochłonne, a dodatkowo generuje wysokie koszty ich przesyłania i bezpiecznego przechowywania.

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

Zapraszamy !