Skip to main content
 • Rachunki bankowe

  Rachunki bankowe

  Dla Klientów prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla instytucji Bank oferuje  rachunki bankowe - bieżące i pomocnicze, które umożliwiają sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i bezpieczne przechowywanie środków.

  • Rachunek bieżący – podstawowy rachunek danego podmiotu w naszym Banku
  • Rachunek pomocniczy – służy dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)

  Posiadaczami rachunków  mogą być:

  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną 
  • jednostki samorządu terytorialnego 
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami
  • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, i oddziały utworzone przez nierezydentów

  Posiadacz rachunku  może w przy jego otwarciu lub w czasie trwania umowy ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

  Rachunki bankowe pomagają w efektywnym prowadzeniu działalności i umożliwiają m.in.:

  • przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
  • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku ;
  • korzystanie z kart płatniczych;
  • korzystanie z usługi eCorpoNet, eBankNet, SMS;
  • korzystanie z płatności masowych;
  • korzystanie z innych usług oferowanych przez Bank w ramach rachunku zgodnie z warunkami okreslonymi w odrębnych przepisach, 
  • korzystanie z aplikacji mobilnej BS Biała. 

   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  w siedzibie Banku lub telefonicznie 77 4388510 lub 77 4388 527.

  Bank Spółdzielczy w Białej

  ul. Prudnicka 29A , 48-210 Biała

  Sekretariat: 77 43 88 520
  Rachunki bankowe: 77 43 88 510
  Kredyty: 77 43 88 518
  Rozliczenia: 77 43 88 528
  Rozliczenia elektroniczne: 77 43 88 510, 77 43 88 526, 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Inspektor Ochrony Danych
  Sabina Uliczka, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zapraszamy w godzinach:
  pn - pt: od 7:30 do 15:30

  BLOKADA DOSTĘPU 24/7

  Pod formularzem logowania dostępnym na stronie https://ebanknet.bsbiala.pl zamieszczony został przycisk Zablokuj dostęp, którym mogą Państwo zablokować dostęp do usługi eBankNet i aplikacji mobilnej "BS Biała" w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa (utrata danych logowania np. w wyniku wyłudzenia, utrata dostępu w wyniku oszustwa itd.). 

  Zastrzeż kartę

  +48 828 828 828

  Całodobowa infolinia
  Koszt połączenia wg stawki operatora

  Punkt kasowy Biała

  Rynek 14
  tel. ( 77) 438 70 42
  Zapraszamy w godzinach: pn-pt od 815 do 1400

  Punkt kasowy Łącznik

  ul. św. Walentego 17
  tel. ( 77) 437 63 13
  Zapraszamy w godzinach: pn-pt od 815 do 1200

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR