Ważne zmiany w logowaniu od 13.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2019 r. wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwuetapowym logowaniu do systemu:

Krok I:

w usługach eBankNet i eCorpoNet - należy podać stosowany dotychczas login i hasło

Krok II:

w usłudze eBankNet - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego.

w usłudze eCorpoNet - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu lub użyć certyfikatu kwalifikowanego.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.