Ważne zmiany w logowaniu od 13.09.2019 r.

11-09-2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2019 r. wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwuetapowym logowaniu do systemu:

Krok I:

w usługach eBankNet i eCorpoNet - należy podać stosowany dotychczas login i hasło

Krok II:

w usłudze eBankNet - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego.

w usłudze eCorpoNet - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu lub użyć certyfikatu kwalifikowanego.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR