USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

29-07-2022

Informujemy, że od dnia 29 lipca 2022 r. można składać wnioski o ustawowe WAKACJE KREDYTOWE.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r.  do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

  1. osobiście w Centrali Banku Spółdzielczego w Białej;
  2. bankowość elektroniczna eBankNet –> zakładka Kontakt –> Nowa wiadomość –>Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe –> należy dołączyć wypełniony wniosek w pliku PDF;
  3. na pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek przesłany pocztą elektroniczną musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub przez ePuap/Profil Zaufany;
  4. drogą pocztową na adres Banku, z zastrzeżeniem, że dla Banku ważna będzie data doręczenia.

Dopuszczono możliwość składania wniosku o zawieszenie spłaty kredytu przez jednego Kredytobiorcę, oświadczając w treści załącznika ,,działam w porozumieniu oraz za zgodą pozostałych Kredytobiorców”.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:

  • umowa kredytowa została zawarta przed 01.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
  • wniosek zostanie złożony przed terminem spłaty raty.

Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu.

Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.

Wniosek o WAKACJE KREDYTOWE: 

Zał. nr 1 - Wniosek o wakacje kredytowe - kliknij tutaj

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR