Nadchodzą zmiany w sposobie autoryzacji

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej uprzejmie informuje, że zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, od 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuskładnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 5 maja 2019 r. Bank nie będzie ich stosował jako środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy) z krajowym numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z papierowej listy haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 4 maja 2019 r. włącznie. Aby móc korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 5 maja 2019 r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na hasła SMS składając dyspozycję zmiany w Centrali Banku. W przypadku niedokonania takiej zmiany, nie będą Państwo mogli po tej dacie autoryzować przelewu w systemie bankowości elektronicznej za pomocą hasła jednorazowego, gdyż papierowe listy haseł zostaną zablokowane.