Placówki

 • Bank Spółdzielczy w Białej ul.Prudnicka 29 A
  tel. ( 77) 438 85 20
  Zapraszamy w godzinach:    pn-pt od 730 do 1515
 • Punkt kasowy Biała Rynek 14
  tel. ( 77) 438 70 42
  Zapraszamy w godzinach:    pn-pt od 815 do 1400
 • Punkt kasowy Łącznik ul. św. Walentego 17
  tel. ( 77) 437 63 13
  Zapraszamy w godzinach:    pn-pt od 815 do 1200