Przenoszenie rachunków

Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych Bank Spółdzielczy w Białej udostępnia usługę przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla konsumentów. W załączeniu informacje o przenoszeniu rachunków oraz upoważnienie i wniosek o przeniesienie.